Tidigareläggning av Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén, som tidigare skulle publiceras den 19 februari kommer att publiceras den 4 februari. Orsaken är att styrelse och revisor kommer att vara klara tidigare än beräknat med bokslutsarbetet.

Stockholm 2016-01-21

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail: carl.johan.merner@mediratt.com

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm
Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Om oss

MediRätt AB:s verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Produkterna bidrar till en mer kvalitativ sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar