Marknadsmeddelade 243/16 - MediRox AB flyttas till observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget flyttas handeln med bolagets aktie av serie A (MROX A)  och serie B (MROX B) till AktieTorgets observationslista.

Information om A-aktien:

Kortnamn: MROX A
ISIN-kod: SE0000680969
Orderboks ID: 61535
Organisation Number: 556552-4054

Information om B-aktien:

Kortnamn: MROX B
ISIN-kod: SE0000680977
Orderboks ID: 67024
Organisationsnummer: 556552-4054

Stockholm den 19 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.