Ett datasystem utvecklat av MediSapiens introducerar personlig medicin som en del av vården av cancerpatienter vid HUCS

Det ledande finländska BioIT-företaget MediSapiens Oy levererar ett datasystem till Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus med vars hjälp en leukemipatient kan ges effektivare individualiserad medicinsk vård på basen av individuella läkemedelssvar.

Programvaruutvecklaren MediSapiens Oy, ledande inom hantering och visualisering av bioinformation, har för användning vid HUCS hematologiska klinik utvecklat ett system som genom utnyttjande av biologisk information möjliggör individuellt skräddarsydd medicinering för patienter som lider av akut leukemi. Med hjälp av genominformation som analyseras av systemet kan den behandlande läkaren fatta mer exakta individualiserade och patientspecifika behandlingsbeslut, baserat på hur patientens cancerceller reagerar på olika läkemedel. Idag testas systemet vid kliniken och tas i bruk i större skala under år 2016.

I bakgrunden för utvecklingen av datasystemet finns ett samarbetsprojekt mellan Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM), Helsingfors universitet och universitetssjukhuset. Utgångspunkten var att söka efter nya metoder för vård av olika cancertyper via individualiserad medicinbehandling. Under projektets gång har man lyckats utveckla metoder, med vilkas hjälp man kan sålla fram olika individualiserade läkemedelssvar ur levande cancerceller för att hitta det rätta läkemedlet och den rätta doseringen för varje patient. MediSapiens system för hantering av forsknings- och patientinformation hjälper till både vid effektivisering av vården för enskilda patienter och insamling av unik information för användning vid cancerforskning och utveckling av nya medicinkombinationer.

”Med metoden kan man producera stora mängder biologisk information, vilket inte kan tillämpas i praktiskt patientarbete utan avancerad datahantering och rätt slags tolkningsverktyg”, beskriver verkställande direktören för MediSapiens, Sami Kilpinen. ”MediSapiens kärnkompetens består av att skapa  skräddarsydda lösningar som kan utnyttjas för att bearbeta komplicerade biologiska data så att de kan användas i praktiskt forsknings- och vårdarbete. Möjligheterna att utnyttja genominformation är obegränsade, och utvecklingsarbetet inom personlig medicin är ett förträffligt bevis på detta”, fortsätter Kilpinen.

Professor Jonathan Knowles vid Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) ser utvecklingen av system som möjliggör individualiserad behandling som en ytterst viktig del av hela den medicinska utvecklingen. ”Individualiserad behandling är ett av de viktigaste utvecklingsstegen inom modern medicin och kräver, i ökad omfattning, nya lösningar och verktyg. När behandlingsbeslut kan fattas på basen av individualiserad information, kan vården effektiviseras betydligt. Man kommer med stor sannolikhet också att kunna behandla andra cancertyper med motsvarande metoder och eftersom det finns obegränsat med genomiskt och kliniskt data, är hanteringen av den i nyckelposition. Inom sin bransch är MediSapiens i framkanten när det gäller att skapa system som möjliggör detta”, konstaterar Knowles.

MediSapiens Oy är ett bioinformatikföretag vars specialområde är att skapa verktyg för läkemedelsindustrin och biomedicinsk forskning, med vilkas hjälp man kan planera effektivare individualiserad medicinering mot livshotande sjukdomar. Företaget grundades år 2009 och har verksamhet i både Helsingfors och Cambridge (Massachusetts) i USA. MediSapiens skapar intuitiva programvaruplattformar för hantering, integrering och visualisering av komplicerad och flerdimensionell information, t.ex. genominformation. Företagets mål är att främja den medicinska vetenskapen genom att utveckla redskap åt forskarna som möjliggöra snabb analysering och visualisering av stora datamängder, samt att förvandla informationen till innovationsfrämjande kunskap. Mer information finns på  http://www.medisapiens.com

Sami Kilpinen
Verkställande direktör

E-post: sami.kilpinen@medisapiens.fi
Telefon: +358458478878

Marie Dyhr
Exekutiv assistent
Email: marie.dyhr@medisapiens.fi
Telefon; +358458478878

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

MediSapiens Oy levererar ett datasystem till HUCS med vars hjälp en leukemipatient kan ges effektivare individualiserad medicinsk vård på basen av individuella läkemedelssvar.
Twittra det här

Citat

Med metoden kan man producera stora mängder biologisk information, vilket inte kan tillämpas i praktiskt patientarbete utan avancerad datahantering och rätt slags tolkningsverktyg.
Sami Kilpinen, verkställande direktör, MediSapiens
MediSapiens kärnkompetens består av att skapa skräddarsydda lösningar som kan utnyttjas för att bearbeta komplicerade biologiska data så att de kan användas i praktiskt forsknings- och vårdarbete. Möjligheterna att utnyttja genominformation är obegränsade, och utvecklingsarbetet inom personlig medicin är ett förträffligt bevis på detta.
Sami Kilpinen, verkställande direktör, MediSapiens
Individualiserad behandling är ett av de viktigaste utvecklingsstegen inom modern medicin och kräver, i ökad omfattning, nya lösningar och verktyg. När behandlingsbeslut kan fattas på basen av individualiserad information, kan vården effektiviseras betydligt. Man kommer med stor sannolikhet också att kunna behandla andra cancertyper med motsvarande metoder och eftersom det finns obegränsat med genomiskt och kliniskt data, är hanteringen av den i nyckelposition. Inom sin bransch är MediSapiens i framkanten när det gäller att skapa system som möjliggör detta.
Jonathan Knowles, professor, Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)