MediTelligence AB (publ) får order från Pharmacia

MEDITELLIGENCE AB (PUBL) FåR ORDER FRåN PHARMACIA Meditelligence har fått en order från Pharmacia Consumer Healthcare i Lund på det mobila systemet PocketPharma för läkemedelsprövningar. "För Meditelligence är det ett viktigt strategiskt steg att bli valt av ytterligare ett världsledande företag som Pharmacia Consumer Healthcare. Samtidigt en viktig bekräftelse av produkten PocketPharma, där en intensiv marknadsbearbetning nu börjar ge effekt," . kommenterar Jan Furuvald, VD i Meditelligence AB. "Detta stärker oss i vår internationella etablering som startar nu i oktober" Bolaget har de senaste 5 åren utvecklat produkter inom den mobila sektor, med fokus på hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustrin. Under år 2000 har Meditelligence genomfört en omfattande organisationsuppbyggnad inom framför allt marknad och försäljning. Meditelligence produkt PocketPharma är ett mobilt system för kliniska läkemedelsprövningar, patientdagböcker och livskvalitetsformulär. Tyngdpunkten är ett tryggt och mobilt koncept, anpassat för handdatorer vars syfte är att få in rätt data på rätt plats i rätt tid. Med PocketPharma besvarar patienterna frågor i handdatorer med hjälp av pekpinne och med hjälp av påminnelse alarm och inbyggda logiska kontroller i handdatorerna förbättras kvaliteten på insamlad data. Kundnyttan är att förkorta den kliniska studieprocessen och göra den än mer kvalitativ och effektiv. En tidigare introduktion av läkemedel på marknaden möjliggörs och vården kommer tidigare i åtnjutande av nya läkemedel. För ytterligare information se www.meditelligence.se eller kontakta : Jan Furuvald, Hans Svensson, verkställande direktör styrelsens ordförande Tel: 031- 723 20 40 Tel: 08 - 528 00 788 alt. 070 - 570 52 38 alt. 070 - 565 22 50 E-post: E-post: jan.furuvald@meditelligence.se hans@entercontent.se Detta är Meditelligence AB Meditelligence AB har sedan starten 1996 utvecklat produkter inom medicinsk teknik. Bolagets affärsidé är att för den internationella marknaden utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade, portabla IT-system som förenar människa och teknik inom läkemedelsindustrin samt hälso- och sjukvård. Meditelligence har idag tre affärsområden; PocketPharma för mobila applikationer för kliniska tester och läkemedelsprövningar, MediPal för individuell medicinering av kroniska sjukdomar samt PocketAid för trådlös och mobil journalföring inom sjukvården. Bolaget har under första kvartalet 2001 startat sin kommersialiseringsfas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01370/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT01370/bit0001.pdf

Dokument & länkar