Ansökan att starta fas I prövningar med cathepsin K inlämnad till myndigheter

Huddinge – Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag fokuserat på infektionssjukdomar, meddelar idag att man kommer att lämna in en ansökan till läkemedelsmyndighet i Europa om att få starta kliniska fas I prövningar med MIV-711, en cathepsin K hämmare för behandling av benrelaterade sjukdomar som till exempel osteoporos (benskörhet), artros eller benmetastaser.

Baserat på resultaten från de prekliniska säkerhets- och toxikologistudierna som gjorts med MIV-711 har beslut tagits att inleda den kliniska utvecklingen med MIV-711 genom att ansöka om kliniskt prövningstillstånd. Den första kliniska studien kommer att startas så fort tillstånd erhållits.

 
För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Medivir
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR
Mobil: +46 708 537 292 
M:Communications
Europa: Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Hollie Vile
medivir@mcomgroup.com
+44(0)20 7920 2330

 
Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av behandlingsmetoder för infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras och proteasenzymer som läkemedelsklasser samt när det gäller läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som befinner sig i klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Janssen Pharmaceuticals.

I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese®/Xerclear®, lanserades på den amerikanska marknaden 2011. Xerese®/Xerclear®, som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i USA, Kanada och Mexiko såldes till Meda AB i juni 2011. Medivir har behållit rättigheterna för försäljning av Xerclear® i Sverige och Finland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.com

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar