Årsredovisning 2013

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2013 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

  
Årsredovisning 2013

http://www.medivir.se/v5/images/pdf/2014/Medivir_2013_SVE.pdf

   -   2013 var utan tvekan ett av de mest händelserika åren i Medivirs 25-åriga historia! Den enskilt största händelsen under året var marknadsgodkännandet av simeprevir, ett läkemedel som vi har varit med och utvecklat för behandling av patienter med kronisk hepatit C. Godkännandet innebär att simeprevir har lanserats i Japan, Kanada och USA. Patienter med hepatit C kan nu behandlas med ett läkemedel som vi har varit med att utveckla. Det är en stor tillfredsställelse för mig och alla medarbetare att Medivir har tagit fram ett läkemedel hela vägen från idé till en ny behandling som botar människor och räddar liv, skriver vd Maris Hartmanins bland annat i sitt vd-ord i årsredovinsingen.

   
Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en stark projektportfölj inom infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir, en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).