Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 36,2 (24,5) MSEK.
  • Koncernens resultat för perioden uppgick till -50,3 (-62,9) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,14 (-3,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 (-72,9) MSEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 462,7 (210,9) MSEK. 

Vd-kommentar
De affärsmässiga höjdpunkterna under andra kvartalet är det nyligen ingångna licensavtalet för Xerclear™ med GlaxoSmithKline (GSK) och genomförandet av en lyckad företrädesemission. 

Det nyligen undertecknade globala licensavtalet med GSK, innebär att GSK kommer att lansera Xerclear™ som receptfritt läkemedel (OTC) på viktiga marknader som Europa, Ryssland, Japan, Indien, Australien och Nya Zeeland. GSK har en mycket stark försäljningsorganisation inom OTC-läkemedel och en ledande ställning inom behandlingen av munsår (labial herpes). 

Vi avslutade även en företrädesemission och är tacksamma för det starka stöd våra aktieägare givit oss. Detta visar att vi har en gemensam positiv syn på Medivir med spännande möjligheter för framtiden. 

Medivir tilldelades i maj årets Sweden Bio Award för bästa svenska bioteknikbolag 2009. Att tilldelas denna utmärkelse av våra branschkollegor är oerhört hedrande och mycket uppskattat av alla medarbetare i Medivir.


För ytterligare information kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-53 72 92 eller 08-5468 3123.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar