Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 36,2 (24,5) MSEK.
  • Koncernens resultat för perioden uppgick till -50,3 (-62,9) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,14 (-3,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 (-72,9) MSEK.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 462,7 (210,9) MSEK. 

Vd-kommentar
De affärsmässiga höjdpunkterna under andra kvartalet är det nyligen ingångna licensavtalet för Xerclear™ med GlaxoSmithKline (GSK) och genomförandet av en lyckad företrädesemission. 

Det nyligen undertecknade globala licensavtalet med GSK, innebär att GSK kommer att lansera Xerclear™ som receptfritt läkemedel (OTC) på viktiga marknader som Europa, Ryssland, Japan, Indien, Australien och Nya Zeeland. GSK har en mycket stark försäljningsorganisation inom OTC-läkemedel och en ledande ställning inom behandlingen av munsår (labial herpes). 

Vi avslutade även en företrädesemission och är tacksamma för det starka stöd våra aktieägare givit oss. Detta visar att vi har en gemensam positiv syn på Medivir med spännande möjligheter för framtiden. 

Medivir tilldelades i maj årets Sweden Bio Award för bästa svenska bioteknikbolag 2009. Att tilldelas denna utmärkelse av våra branschkollegor är oerhört hedrande och mycket uppskattat av alla medarbetare i Medivir.


För ytterligare information kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-53 72 92 eller 08-5468 3123.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar