Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999 Tre viktiga avtal med Chiron CCS nya hudvårdsserier lanseras i hela landet Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,4 (-6,7)Mkr ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00530/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00530/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar