Fas Ia-data för TMC435350 presenteras på AASLD

Medivir meddelar att abstrakten från den 58:e årliga konferensen, American Association for Study of Liver Diseases (AASLD) har publicerats idag och finns tillgängliga på Hepatology web site (AASLD).

De två abstrakten summerar resultaten från en fas I klinisk prövning och ytterligare prekliniska data, vilka kommer att presenteras av Medivir och Tibotec, för deras läkemedelskandidat TMC435350, en Hepatit C-proteashämmare, vid AASLD i Boston, Massachusetts, USA den 6 november 2007. De två postrarna har titeln “Resultat från en fas I placebo-kontrollerad studie hos friska frivilliga individer för att undersöka säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik av proteashämmaren TMC435350 vid enkel och multipel dosering” och “In vitro aktivitet och prekliniskt farmakokinetik av en potent HCV NS3/4A serinproteashämmare, TMC435350”.

Data från fas Ia studien visar att TMC435350 tolererades bra vid enkeldosering upp till 600 mg och i 5-dagars dosering upp till 400 mg en gång dagligen.

Projektet har avancerat till fas Ib prövning, där substansens förmåga att undertrycka virus i patienter med Hepatit C-infektion prövas med daglig oral dosering.

“De lyckosamma resultaten från den kliniska fas Ia studien är den enskilt viktigaste händelsen för Medivir hittills i år” säger Lars Adlersson, vd Medivir AB.

Kronisk Hepatit C-virusinfektion (HCV) leder till leversjukdomar. Enligt WHO, är 3% av världens befolkning infekterade med HCV, vilket betyder 200 miljoner individer. I USA är 1,8% av befolkningen infekterad, vilket innebär 3.9 miljoner människor. I mer än 60% av fallen leder HCV-infektionen till kronisk leversjukdom, levercirrhosis och levertumörer. Kronisk HCV är den vanligaste orsaken till levertransplantationer. HCV-marknaden domineras för närvarande av interferonbaserade behandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 708 537292

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar