Fas II-studie med ABT 606

Fas II studien med Medivirs bältrossubstans ABT-606 har nu påbörjats. Målsättningen med denna studie är att visa effekten av ABT-606 mot bältros orsakad av varicella zoster virus (bältrosvirus). Studien kommer att genomföras vid ett antal centra i USA och i Europa. Medivir har licenserat ut substansen ABT-606, som är aktiv främst mot bältrosvirus, till Abbott Laboratories. "ABT-606 har i laboratorieförsök visat sig vara åtminstone 20 gånger mer aktiv mot varicella zoster virus än andra medel mot bältros som finns tillgängliga på marknaden" säger Medivirs forskningschef Bo Öberg. "Några nya lovande medel mot bältros, förutom ABT-606, tycks inte vara under utveckling" säger Medivirs VD Jonas Frick. Bältros drabbar många - dagens läkemedel inte tillräckligt aktiva Bältros är en virussjukdom orsakad av varicella zoster virus och yttrar sig som blåsor vilka övergår till öppna sår. Nästan varannan människa drabbas någon gång av bältros. Sjukdomen är i en stor del av fallen förenad med smärta som kan vara svår och i en del fall finnas kvar under månader eller år efter det att såren har läkt. Försäljningen av medel mot bältros uppgick till cirka 800 miljoner dollar 1996. De läkemedel som finns idag är inte tillräckligt effektiva, framförallt när det gäller att lindra den smärta som bältros kan orsaka. Medivir är ett forsknings- och utvecklingsbolag. Affärsidén är att utveckla nya och bättre substanser för behandling av infektionssjukdomar samt att inom dotterbolaget CCS utveckla, tillverka och marknadsföra kroppsvårdsprodukter och läkemedel. För ytterligare information kontakta VD Jonas Frick eller Utvecklingschef Johan Harmenberg, tel 08-608 31 00, fax 08-608 31 99

Om oss

Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).