Medivir delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2004 · Medivirs nyemission fulltecknades i juni varvid bolaget tillfördes 322,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. · I slutet av mars valdes en läkemedelskandidat i proteashämmarprogrammet cathepsin S, mot immunologiska sjukdomar. · EU-patent beviljades i slutet av mars för Medivirs herpesprojekt ME- 609. · Fortsatt positiv utveckling i Medivirs prekliniska forskning. Medivir har under våren gjort stora framsteg, bl a i HCV- och cathepsin K- (osteoporos) programmen. · Nettoomsättningen uppgick under perioden till 12,5 (138,6 inkl CCS och 53,4 exkl CCS) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till -92,5 (-33,3 inkl CCS och -49,3 exkl CCS) MSEK och resultatet per aktie till -8,61 (-3,88) SEK. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3100 eller 0708-537292 KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport för 9 månader publiceras den 26 oktober 2004 Bokslutskommuniké publiceras den 18 februari 2005 Delårsrapport för 3 månader publiceras den 21 april 2005 Bolagsstämma kommer att hållas den 21 april 2005 med start klockan 15.00. Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel med målsättning att bli ett uthålligt och vinstgivande läkemedelsföretag. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på polymeraser och proteaser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och Medivir Personal AB. Vid utgången av juni 2004 hade koncernen 118 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fem individuella projekt i klinisk utvecklingsfas, samtliga med en unik klinisk profil. I bolagets breda prekliniska forskningsportfölj finns fem definierade projekt och ett knappt tiotal aktiviteter i olika prekliniska faser. Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040706BIT00120/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar