Medivir har valt läkemedelskandidat (CD)

Medivir har valt läkemedelskandidat (CD) inom HIV forskningsprogram Medivir har valt en klinisk utvecklingskandidat (CD - Candidate Drug), MV026048, från sitt ULR-NNRTI forskningsprogram. Valet av CD innebär att projektet nu går in den av myndigheter reglerade fasen av läkemedelsutveckling. MV026048 är en extremt potent hämmare av det för HIV livsviktiga polymeraset, HIV reverse transcriptase. MV026048, som tillhör läkemedelsgruppen NNRTI, är både aktiv mot vildtyp virus och kliniskt NNRTI resistent HIV-virus i mycket låga koncentrationer (subnanomolära). Medivir's nya CD har mycket konkurrenskraftiga egenskaper i jämförelse med etablerade NNRTI läkemedel på marknaden. Medivirs forskare har lyckats att ta fram en substans som förutom att den är extremt potent har mycket lovande farmacevtiska egenskaper bestämda i olika human- baserade tester, vilka utnyttjar den allra senaste tekniken inom läkemedelsutveckling. Substansen har i jämförelse med sina konkurrenter positiva egenskaper som, minskad proteinbindning, ökad löslighet, ingen hämning av viktiga läkemedels metaboliserande enzym och en hög metabolisk stabilitet. MV026048 har dessutom en mycket bra oral biotillgängliget och andra lovande farmakokinetiska egenskaper. Ett intensivt arbete pågår för vidareutveckling av MV026048 i förberedelse för kliniska studier. Kombinationsbehandling med tre läkemedel har blivit standard mot HIV/AIDS bland annat för att fördröja uppkomsten av resistent HIV. Problem med resistensutveckling och biverkningar kvarstår dock och även med en trippelkombination uppkommer resistent HIV. NNRTI är en del av denna kombinationsbehandling. NNRTI marknaden är starkt expanderande och den största produkten sustiva, såldes för cirka 4 miljarder kronor förra året. För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, CEO, +46 8 608 3100 Rein Piir, CFO/VP IR, +46 8 608 3123, +46 708 53 7292 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag aktivt inom forskning och utveckling av läkemedel. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Forskning och utveckling bedrivs i Cambridge (England) och Huddinge (Sverige). Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd och Nordic Care Sweden AB (f.d. Jillprodukter). Medivir är sedan 1996 listat på Stockholmsbörsens O- lista. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, astma, MS och RA. Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två befinner sig i fas I och ett i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt varav ett är på väg in i och två befinner sig i optimeringsfas. Ett projekt befinner sig i sen preklinisk forskningsfas. För ytterligare information om Medivir, se bolagets hemsida: www.medivir.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00430/bit0001.pdf

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar