MEDIVIR KOMMER ATT ERHÅLLA AKTIER I PRESIDIO PHARMACEUTICALS

En avslutad emission om 26 MUSD i det San Francisco-baserade företaget Presidio Pharmaceuticals, Inc., Medivirs licenspartner för de antivirala substanserna alovudine (MIV-310) och PPI-801/802 (MIV-410), medför att Medivir kommer att erhålla aktier av serie B i Presidio.

Ett flertal amerikanska institutioner, bland andra Panorama Capital, Baker Bros Investments, Nexus Medical Partners, och Bay City Capital, såväl som kanadensiska Ventures West och den befintliga investeraren Sagamore Bioventures har investerat i nyemissionen.

”Den höga kvalitet av investerare som Presidio har attraherat speglar den potential som investerare av världsklass ser i dessa antivirala program och vi ser fram emot deras fortsatta utveckling ," kommenterar Bo Öberg, vd för Medivir HIV Franchise.

"Vi är imponerade av PPI-801/802’s nya verkningsmekanism och dess utmärkta prekliniska effektivitet mot multiresistenta virusstammar. Vi är nöjda med att ha Medivir som partner när vi går vidare in i kliniska studier med PPI-801/802 och närmar oss den dag när denna substans kan hjälpa det allt större antalet patienter med resistent HIV," säger Dr Omar K. Haffar, Ordförande och vd Presidio.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468 3123 eller +46 708 537292

För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida www.medivir.se

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar