Medivir köper tillbaka ABT-606 mot bältros från Abbott

Medivir köper tillbaka ABT-606 mot bältros från Abbott Medivir har beslutat att köpa tillbaka den tidigare utlicensierade substansen ABT-606, (hädanefter kallad MIV-606), mot bältros från Abbott Laboratories. Abbott har fattat ett strategiskt beslut att fokusera sin forskning till andra områden. - Medivirs tilltro till substansen är stor och vi har därför valt att köpa tillbaka projektet säger Jonas Frick, verkställande direktör Medivir AB. Vår avsikt är att utlicensiera MIV-606 på nytt till en global partner. -Det är mycket tillfredsställande att uppskalningen för industriell tillverkning är genomförd, fortsätter Jonas Frick. Resultaten från Abbotts investeringar i utvecklingen av MIV-606 övergår nu till Medivir. -Vi är nöjda med forskningssamarbetet med Medivir, säger John Leonard, Vice President Pharmaceutical Development, Abbott Laboratories. MIV-606 är en lovande substans som i våra försök uppvisat en utmärkt säkerhetsprofil. Köpeskillingen för MIV-606 samt rättigheterna till Abbotts tillverkningspatent uppgår till 1,9 MUSD samt nyemitterade aktier. Apportemissionen genomförs till en kurs om 133 kronor och motsvarar 1 procent av det totala antalet aktier i Medivir efter emissionen. Emissionen kräver en extra bolagsstämma. Abbott erhåller även en mindre del av framtida royaltyintäkter från MIV-606. Enligt tidigare lämnad prognos bedömdes Medivir nå ett nollresultat 1999 givet att MIV-150 utvecklas enligt plan och går in i fas I under året. Denna prognos kvarstår. MIV-606 har i laboratorieförsök visat sig vara mer än 20 gånger mer aktiv mot varicella zoster-virus som orsakar bältros, än de bästa på marknaden tillgängliga medlen mot bältros. Några nya lovande medel mot bältros, förutom MIV-606, tycks inte vara under utveckling. Resultat från fas I-studien i friska frivilliga visade höga plasmanivåer av aktiv substans samtidigt som man observerade en god säkerhetsprofil. De kliniska prövningarna av MIV-606 utvecklas tillfredsställande. Fas II-studien, som bekostas av Abbott, startade i juni 1998 och kommer att slutföras under 1999. Bältros, som är en virussjukdom orsakad av varicella zoster-virus, yttrar sig som blåsor vilka övergår till öppna sår. Omkring 95 procent av den vuxna befolkningen bär på varicella zoster-virus. Risken för bältros ökar med stigande ålder och nästan varannan människa kommer någon gång att drabbas av sjukdomen. Sjukdomen är i en stor del av fallen förknippad med smärta som kan vara svår och i en del fall finnas kvar under månader eller år efter det att såren har läkt. MIV-150 är Medivirs HIV substans som i början av året utlicensierades till Chiron Corporation, Emeryville, California. Huddinge 25 maj 1999 Medivir AB (publ) För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, Verkställande direktör, tel 08 / 608 31 00 Anna Bernsten, Investor Relation-ansvarig tel 08 / 608 31 05 Medivir är ett forsknings- och utvecklingsbolag, som utvecklar nya och bättre substanser för behandling av infektionssjukdomar. Inom dotterbolaget CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför Medivir kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Koncernen består av moderbolaget Medivir AB, det helägda dotterbolaget CCS AB samt CCS brittiska dotterbolag CCS (UK) Ltd. Medivir AB inbjuder till Analytiker-/Pressträff Tisdagen 25 maj kl 15.00 Med anledning av pressmeddelande angående Medivirs förvärvande av bältrossubstansen MIV-606 håller VD Jonas Frick en presentation. Plats: World Trade Center, rum Atlanta, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Medivir AB Telefon Fax Lunastigen 7 08-608 31 00 08-608 31 99 141 44 HUDDINGE ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar