Medivir och Biovitrum inleder forskningssamarbete inom diabetes

Medivir och Biovitrum inleder forskningssamarbete inom diabetes Medivir och Biovitrum har idag inlett ett forskningssamarbete för att tillfredställa det påtagliga och ökande behovet av nya behandlingsmöjligheter för typ 2 diabetes. Avsikten med samarbetet är att utnyttja de båda företagens styrkor och utveckla en läkemedelskandidat för behandling av typ 2 diabetes. Biovitrum är inriktat på forskning kring metabola sjukdomar och har flera pågående kliniska och prekliniska forskningsprogram inom området. Medivir kommer med sitt framstående proteaskunnande och sina teknologier att komplettera detta forskningsarbete. "Vi har identifierat det metabola området som strategiskt intressant och kan genom att ansluta oss till Biovitrums redan pågående projekt få en bra start på vår verksamhet inom detta mycket intressanta terapiområde. Vi är stolta över att vår kompetens inom proteasområdet bereder oss den möjligheten - det visar återigen att vår kunskap inom proteashämning gör det möjligt att avsevärt bredda vår forskningsportfölj. Medivir har på kort tid gått från att vara ett HIV-företag till att bli ett företag som står på flera terapeutiska ben, vilket minskar risken i vår affärsmodell", säger Lars Adlersson, Medivirs VD och koncernchef. Avtalet anger tydliga forskningsmål och kommersiella villkor för vidareutveckling och kommersialisering av framtida produkter. "Vi är glada över att fullt ut kunna utnyttja vår specialistkompetens inom metabola sjukdomar och samarbeta med ett välrenommerat och ledande företag inom området, för att tillfredställa ett omfattande medicinskt behov. Biovitrum står fast vid sin ambition att bli ett ledande bolag inom metabola sjukdomar och ser samarbeten med ledande teknologiföreträdare som Medivir, som en viktig strategi för att nå våra mål", säger Mats Pettersson, CEO, Biovitrum. Över 160 miljoner människor i världen har typ 2 diabetes. Antalet diabetiker växer snabbt, bland annat till följd av den ökande andelen överviktiga. År 2025 räknar man med att 300 miljoner har diabetes. Behovet av nya och effektiva behandlingsmöjligheter är påtagligt. För ytterligare information kontakta: Medivir: Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor: 08-5468 3100 eller 0708-53 72 92. Biovitrum: Johan Kördel, SVP Business Development; 08-69727 81 eller 070-636 81 64 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel med målsättning att bli ett uthålligt och vinstgivande läkemedelsföretag. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på polymeraser och proteaser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och Medivir Personal AB. Vid utgången av juni 2004 hade koncernen 118 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fem individuella projekt i klinisk utvecklingsfas, samtliga med en unik klinisk profil. I bolagets breda prekliniska forskningsportfölj finns fem definierade projekt och ett knappt tiotal aktiviteter i olika prekliniska faser. Ytterligare information finns på www.medivir.se Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100. Biovitrum Biovitrum grundades 2001 och är ett svenskt bioteknikbolag med inriktning på forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera projekt i prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas största bioteknikföretag med över 550 anställda. De årliga intäkterna, inklusive royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av den årliga forskningsbudgeten. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se. Biovitrum AB, Lindhagensgatan 133, SE-112 76 Stockholm Tel (växel): 08- 697 20 00 Typ 2 diabetes Typ 2 diabetes är en progressive livsstilsrelaterad sjukdom med stort inslag av ärftlighet. Globalt beräknas 160 miljoner människor ha diabetes. Antalet diabetiker beräknas öka till 300 miljoner år 2025, bl.a. på grund av det ökande antalet äldre, den ökande förekomsten av övervikt, samt förändrad livsstil.. Den årliga dödligheten i diabetes (5.4%) är dubbelt så hög som hos icke diabetiker. År 2010 beräknas diabetes och dess komplikationer vara en vanligare dödsorsak än hjärtsjukdom och cancer. Typ 2 diabetes är ofta förenat med övervikt, blodfettsrubbningar, åderförkalkning, blodpropp och hjärtsjukdom. Typ 2 diabetes leder också till andra komplikationer, framför allt nervskador som i sin tur kan ge upphov till impotens, domningar, känselbortfall, besvärande ,illamående och diarré. Typ 2 diabetes orsakas av en kombination av nedsatt insulinkänslighet och otillräcklig insulinutsöndring. Förmågan att kontrollera blodsockernivåerna försämras gradvis och läkemedelsbehandling blir nödvändig, trots livsstilsförändringar. Det finns ett uttalat behov av nya effektiva och säkra läkemedel för att behandla typ 2 diabetes. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20450/wkr0001.pdf

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar