Medivir och Hengrui inleder forskningssamarbete för att utveckla läkemedel mot KOL

Medivir och Hengrui inleder forskningssamarbete för att utveckla läkemedel mot KOL Medivir (Huddinge, Sverige) och Jiangsu Hengrui Medicine Company i Shanghai, Folkrepubliken Kina har inlett ett forskningssamarbete för att gemensamt utveckla proteashämmare mot KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Samarbetet, som sträcker sig över flera år, förenar Medivirs proteashämmarprogram mot KOL, screeningsystem och forskningsteknologier med Hengruis erkända expertis inom medicinsk kemi. Läkemedel resulterande från partnerskapet kommer att kommersialiseras av Hengrui i Kina och av Medivir i resten av världen. KOL är en grupp av sjukdomar som karaktäriseras av sammandragning i luftvägarna, slembildning och inflammation vilket ger andningsbesvär. Sjukdomen uppkommer huvudsakligen hos rökare. KOL inkluderar emfysem, kronisk bronkit och i vissa fall astma. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att 600 miljoner människor i världen lider av KOL och att det är den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt. WHO beräknar att KOL kommer att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen inom 20 år. För närvarande är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA. I Kina är respiratoriska sjukdomar den fjärde vanligaste dödsorsaken i städerna och den främsta anledningen till dödsfall på landsbygden. Det finns i dagsläget ingen tillfredsställande behandling av KOL. Om Medivir Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, Storbritannien. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsen och sedan 1 juli 2003 noteras bolaget på Attract40-listan. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, RA (reumatoid artrit), astma och MS (multipel skleros). Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två projekt befinner sig i fas I och ett i fas II. I preklinisk utvecklingsfas, den närmast klinisk utveckling, befinner sig ett projekt, MV026048. I optimeringsfasen finns tre projekt och i fasen för identifiering av modellsubstans finns två projekt. I det första prekliniska steget, den explorativa verksamheten, finns ett tiotal aktiviteter. För information se vår hemsida www.medivir.se Om Hengrui Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. (Hengrui) är ett av de ledande läkemedelsbolagen i Kina. Bolaget är noterat på Shanghaibörsen sedan oktober 2000. Hengruis huvudkontor är beläget i Lianyuangang. Forskning och produktion bedrivs i Lianyungang, Shanghai och Chengdu. Företaget har marknadskontor i över 20 provinser i Kina. Idag har Hengrui mer än 1700 anställda, av dessa är cirka 26% tekniskt högutbildad personal. Hengrui arbetar aktivt med att få fram nya läkemedel, speciellt inom onkologiska- hjärta/kärl- och metaboliska sjukdomar. Forskningsaktiviteterna kommer att öka ytterligare genom etableringen av ett nytt forskningcenter i Shanghai. För information se Hengruis hemsida, www.hrs.com.cn För ytterligare information kontakta Medivir AB Rein Piir, finansdirektör/IR 08-5468 3123 eller 0708-53 72 92 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar