MEDIVIR ÖVERFÖR LICENSRÄTTIGHETERNA FÖR MIV-160

Medivir AB (OMX Nordic: MVIR B) har lyckats transferera licensrättigheterna för HIV substansen MIV-160 från Guangdong Lantai-Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. till Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd, ett dotterbolag till en av Kinas största kondomtill- verkare. Företaget kommer att utveckla MIV-160 för att förebygga och behandla HIV.

MIV-160 är en polymerashämmare och tillhör den grupp av projekt som administreras av dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB.

“Den fortsatta spridningen av HIV/AIDS ökar behovet av kondomer med extra hög säkerhetsprofil. Den årliga konsumtionen av kondomer i Kina är idag 2.8 miljarder. Genom att applicera MIV-160 på ytan av kondomen ökar skyddet mot smittspridning på ett effektivt sätt. Detta är bakgrunden till varför vi valt att låta en av de dominerande kondomtillverkarna överta utvecklingsrättigheterna till MIV-160” kommenterar Professor Bo Öberg, vd för Medivir HIV Franchise AB.

“I den rådande situationen som Kina står inför med en potentiell HIV epidemi, ser vi oerhörda möjligheter att utveckla MIV-160 för kondombestrykning likväl som för en vaginal microbicid och terapeutisk användning” säger Zhang Wenyao, Ordförande i Tianjin Human-Care Latex Corporation och Beijing Mefuvir Medicinal Science Co. Ltd. och Dr. Wang Xuehai, Ordförande i Wuhan Humanwell Hi-Tech Industry Co. Ltd.

Royaltynivåerna och avtalsvillkoren i övrigt är lika de tidigare men Medivir kommer att återlämna rätten till att erhålla 4% ägande i Guangdong Lantai-Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. men erhåller istället rätten till 5% ägarskap i Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd.

Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd är ett dotterbolag till Tianjin Human-Care Latex Corporation, en av de största kondomtillverkarna i Kina. Beijing Mefuvir och Tianjin Human-Care Latex Corporation ingår i Wuhan Humanwell Hi-Tech Industri- gruppen, vars aktie handlas på Shanghaibörsen.Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar