MEDIVIR ÖVERFÖR LICENSRÄTTIGHETERNA FÖR MIV-160

Medivir AB (OMX Nordic: MVIR B) har lyckats transferera licensrättigheterna för HIV substansen MIV-160 från Guangdong Lantai-Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. till Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd, ett dotterbolag till en av Kinas största kondomtill- verkare. Företaget kommer att utveckla MIV-160 för att förebygga och behandla HIV.

MIV-160 är en polymerashämmare och tillhör den grupp av projekt som administreras av dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB.

“Den fortsatta spridningen av HIV/AIDS ökar behovet av kondomer med extra hög säkerhetsprofil. Den årliga konsumtionen av kondomer i Kina är idag 2.8 miljarder. Genom att applicera MIV-160 på ytan av kondomen ökar skyddet mot smittspridning på ett effektivt sätt. Detta är bakgrunden till varför vi valt att låta en av de dominerande kondomtillverkarna överta utvecklingsrättigheterna till MIV-160” kommenterar Professor Bo Öberg, vd för Medivir HIV Franchise AB.

“I den rådande situationen som Kina står inför med en potentiell HIV epidemi, ser vi oerhörda möjligheter att utveckla MIV-160 för kondombestrykning likväl som för en vaginal microbicid och terapeutisk användning” säger Zhang Wenyao, Ordförande i Tianjin Human-Care Latex Corporation och Beijing Mefuvir Medicinal Science Co. Ltd. och Dr. Wang Xuehai, Ordförande i Wuhan Humanwell Hi-Tech Industry Co. Ltd.

Royaltynivåerna och avtalsvillkoren i övrigt är lika de tidigare men Medivir kommer att återlämna rätten till att erhålla 4% ägande i Guangdong Lantai-Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. men erhåller istället rätten till 5% ägarskap i Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd.

Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd är ett dotterbolag till Tianjin Human-Care Latex Corporation, en av de största kondomtillverkarna i Kina. Beijing Mefuvir och Tianjin Human-Care Latex Corporation ingår i Wuhan Humanwell Hi-Tech Industri- gruppen, vars aktie handlas på Shanghaibörsen.Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar