Medivir stärker sin ledningsgrupp

Huddinge- Medivir AB (OMX: MVIR), ett växande, forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar, tillkännager i dag ett flertal nya utnämningar till sin ledningsgrupp.

Ron Long, Medivirs vd, säger i en kommentar: “Utnämningarna stärker Medivir i vår fortsatta utveckling, både forsknings- och affärsmässigt. Det ger företaget en starkare operativ och strategisk ledningsgrupp som kan utveckla Medivirs nuvarande FoU-program och marknadsförda produkter.”

Dr Maris Hartmanis har utnämnts till vice vd (deputy CEO) och operativ chef (COO, Chief Operating Officer) och kommer att ingå i Medivirs ledningsgrupp. Parallellt med denna utnämning kommer Maris Hartmanis att fortsätta som vd för BioPhausia, det specialistläkemedelsbolag som nyligen förvärvades av Medivir. Maris Hartmanis har omfattande erfarenhet av läkemedelsindustrin, främst i form av seniora positioner inom Gambro, Amersham och Pharmacia.

Professor Bertil Samuelsson har utnämnts till rådgivande forskningschef (CSA, Chief Scientific Advisor). Bertil Samuelsson hade tidigare tjänsten som forskningschef (CSO, Chief Scientific Officer) och kommer att lämna ledningsgruppen för att fokusera på den strategiska utvecklingen av Medivirs FoU, däribland nya projekt.

Medivir utnämner även dr Charlotte Edenius till forsknings- och utvecklingschef (Executive VP Research & Development). I sin nya roll kommer hon att få det operativa ansvaret för Medivirs forskning och utveckling. Charlotte Edenius är för närvarande projektansvarig för forsknings- och utvecklingsfrågor (VP Research & Development projects) på Medivir.

För att stärka området klinisk utveckling har dr Jens D. Kristensen rekryterats som Executive VP Clinical för att leda Medivirs kliniska utvecklingsenhet. Jens Kristensen kommer närmast från Karo Bio, där han var chef för den kliniska utvecklingsverksamheten. Han har även arbetat på AstraZeneca inom klinisk utveckling.

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Medivir (www.medivir.com):
Rein Piir, finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Mobil: +46 708 537 292

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag som fokuserar på utveckling av behandlingar av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass på området polymeraser och proteaser som läkemedelsklasser samt när det gäller läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj på området infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som är i klinisk fas 3-utveckling för behandling av hepatit C. TMC435 utvecklas i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals. I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.         

Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese®/Xerclear®, lanserades på den amerikanska marknaden i februari 2011. Xerese®/Xerclear®, som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i Nordamerika, Kanada och Mexico har nyligen sålts till Meda AB. Medivir har behållit rättigheterna för försäljning av Xerclear® på recept i Sverige och Finland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar