Medivirs årsredovisning för 2017 publiceras.

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2017 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se
  

2017 var ett år då Medivir kunde presentera banbrytande resultat från bolagets första fas IIa-studie med MIV-711 för behandling av artros. Inom onkologi, Medivirs fokusområde, presenterades starka fas II-data för remetinostat mot kutant T-cellslymfom. Under året initierades dessutom en fas I/II-studie med birinapant i kombination med Mercks Keytruda® för behandling av avancerade solida tumörer. Även de prekliniska projekten utvecklades väl under året. Om detta och mycket mer finns att läsa i Medivirs årsredovisning för 2017 som publiceras idag på www.medivir.se
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 228 2831.

Om Medivir
Medivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).