Medivirs Chief Medical Officer lämnar bolaget

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Chief Medical Officer John Öhd har beslutat att lämna företaget. Han kommer att förbli hos Medivir till 15 juli 2018.

Under de senaste fyra åren har John ansvarat för att dels bygga den kliniska projektportföljen som vi har idag, dels rekrytera teamet som utvecklar såväl våra tre innovativa läkemedel i kliniska prövningar som ytterligare en klinisk studie som förväntas starta inom kort. Vi önskar honom all lycka i hans nya position och tackar honom för hans många betydande bidrag till företaget”, sade Medivirs vd Christine Lind.

En rekryteringsprocess kommer att inledas för att hitta en ersättare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel +46 (0) 72 710 2205

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018, klockan 22.00 CET.

Om Medivir
Medivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar