Medivirs dotterbolag, BioPhausia AB, har avyttrat sin generikaverksamhet

Huddinge - Medivir AB (OMX: MVIR), är ett expansivt, forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar.

Medivir meddelar att BioPhausia AB den 25 augusti har slutit avtal att sälja sin generikaverksamhet i form av dotterbolaget BMM Pharma AB till Bluefish Pharmaceuticals AB för 26 Mkr plus värdet av varulagret, cirka 12 Mkr. Personalen i BMM Pharma kommer inte att följa med i köpet.

”Affären innebär ett naturligt sista steg i den renodling och fokusering av BioPhausias verksamhet som påbörjades för ungefär ett år sedan. Vi kommer nu att fokusera på den fortsatta kommersiella utvecklingen av segmenten Egna Produkter och Parallellimporterade Produkter”, säger Maris Hartmanis, VD för BioPhausia AB.

För mer information om Medivir, vänligen kontakta:

Medivir (www.medivir.com):
Rein Piir, finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Mobil: 0708-53 72 92
M:Communications:
Peter Laing / Amber Bielecka / Claire Dickinson
Medivir@mcomgroup.com

+44(0)20 7920 2330
USA: Roland Tomforde +1 212-232-2356


Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat specialistläkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandling av infektionssjukdomar inom värdemässigt stora sjukdomsområden. Medivir har expertis av världsklass när det gäller polymeraser och proteaser som läkemedelsklasser och läkemedelsutveckling inom detta område, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom infektionssjukdomar. Bolagets nyckelproduktkandidat är TMC435, en proteashämmare som är i klinisk fas 3-utveckling för behandling av hepatit C, i samarbete med Tibotec Pharmaceuticals. I juni 2011 förvärvade Medivir specialistläkemedelsbolaget BioPhausia i syfte att kommersialisera TMC435 på de nordiska marknaderna när läkemedlet blir godkänt.
Medivirs första produkt, den unika munsårsprodukten Xerese™/Xerclear®, lanserades på den amerikanska marknaden i februari 2011. Xerese™/Xerclear®, som är godkänt i både USA och Europa, lanseras i samarbete med GlaxoSmithKline för receptfri försäljning i Europa, Japan och Ryssland. Rättigheterna i Nordamerika, Kanada och Mexico har nyligen sålts till Meda AB. Medivir har behållit rättigheterna för försäljning av Xerclear® på recept i Sverige och Finland.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.com.

Taggar:

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar