Medivirs FLG effektiv mot resistent Hepatit B virus i laboratorieförsök

Medivirs FLG effektiv mot resistent Hepatit B virus i laboratorieförsök nd Dr Hong Zhang från Medivir presenterade under helgen vid 2 International Symposium on Antiviral Drugs i Peking nya resultat med FLG. FLG är en läkemedelssubstans under preklinisk utveckling som ett medel i första hand mot Hepatit B-infektioner. Laboratorieförsök utförda vid Southern Research Institute, Maryland har nyligen visat att FLG har effekt även mot hepatit B- virus som utvecklat resistens mot lamivudine. Lamivudine (3TC, Glaxo) är ett av dagens mest effektiva läkemedel mot Hepatit B. Resistensutveckling är ett ökande problem vid behandling av hepatit B-infektioner och kombinationsbehandling bedöms bli en framtida behandlingsform på liknande sätt som för HIV. WHO har uppskattat att 350 miljoner människor har kronisk hepatit B. Av dessa finns närmare en tredjedel i Kina. Den vanligaste behandlingsformen som ges idag är interferon, som endast har måttlig effekt och betydande biverkningar. Medivirs har inlämnat patentansökningar på FLG prodrug som vid beviljande kan ge patentskydd till och med år 2017. Huddinge 8 november 1999 Medivir AB (publ) För ytterligare information kontakta: Anna Bernsten, Vice President Business Development and Investor Relations, Medivir AB, tel 08-608 31 05, 0709-369 069 eller e-post: anna.bernsten@medivir.se. Information om Medivir finns på internet: www.medivir.se Medivir är ett forsknings- och utvecklingsbolag, som utvecklar nya och bättre substanser för behandling av infektionssjukdomar. Inom dotterbolaget CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför Medivir kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Koncernen som är noterad på Stockholms fondbörs O-lista sedan november 1996, består av moderbolaget Medivir AB, det helägda dotterbolaget CCS AB samt CCS brittiska dotterbolag CCS (UK) Ltd. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar