Medivirs halvårsrapport 2003

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2003 - MIV-210 utlicensierades i maj till GlaxoSmithKline. Medivir erhöll 6 MEUR vid undertecknandet och ytterligare 80 MEUR kan erhållas vid fortsatta delmål förutom royalty. CCS avyttrad till Segulah II L.P. per 1 juli 2003 för 210 MSEK som ett led i fokusering till kärnverksamheten. - Framgångar i den prekliniska forskningen har lett till flera nya projekt inom områden med stora terapibehov. - Mediviraktien är sedan 1 juli noterad på Attract40-listan. - Resultat efter finansiella poster uppgick till -33,3 (4,3) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 138,6 (165,5) MSEK. - CCS ökade sin nettoomsättning till 85,6 (76,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,8 (9,6) MSEK. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor 0708-537292 KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport för tredje kvartalet 2003 publiceras den 23 oktober 2003. Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar