Novo köper WM-datas finska verksamhet för Healthcare

Novo köper WM-datas finska verksamhet för Healthcare Novo och WM-data Finland har tecknat ett avtal som innebär att Novo köper WM-datas finska verksamhet för Healthcare. Healthcare är det affärsområde inom WM-data Finland som levererar tjänster till hälso- och sjukvården på den finska marknaden. Nu avyttras den delen genom en affär med Novo, som är ett av de större IT-företagen i Finland. Nio av WM-datas medarbetare i Finland kommer genom avtalet att gå över till Novo. För mer information, kontakta: Seppo Matikainen VD, WM-data Finland tfn +358 961 367 601 eller +358 405 887 950 e-post semat@wmdata.com Kari Kontula, Division Director, Novo, tfn +358 205 666 722 eller +358 400 320 177 WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 2000 till 13 125 miljoner kronor och antalet medarbetare är cirka 8 500. WM- datas affärsidé är att leverera "kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster". Det innebär att WM-data erbjuder lösningar inom hela IT- området. För mer information, besök vår hemsida www.wmdata.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00850/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00850/bit0003.pdf

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar