Nya data för MIV-818 kommer att presenteras vid EASL's International Liver Congress™ 2017

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras av Medivir vid International Liver Congress ™ 2017 som European Association for the Study of the Liver (EASL) anordnar i Amsterdam den 19 - 23 april. Posterpresentationen, abstract SAT-123, har titeln “Liver-targeting with the novel nucleotide prodrug MIV-818 designed for the treatment of liver cancers” och kommer att inkludera data kring aktivitet mot cancer och pharmakokinetisk profil för MIV-818.

För ytterligare information om samtliga presentationer vid International Liver Congress ™ 2017, vänligen se: http://www.easl.eu/ .

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211

Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap. Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs såväl i egen regi som i partnerskap

Taggar:

Om oss

Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar