Ökat antal aktier och röster i Medivir

Antalet aktier och röster i Medivir har förändrats till följd av utnyttjande av personaloptioner. 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 26.241.661 aktier och 32.181.661 röster i bolaget.  

Mer information:
Rein Piir, CFO & VP Investor Relations, Medivir; +46 8 54683123 eller +46 708 537 292 

Mer information om Medivir finns på företagets webbplats: www.medivir.se

Om oss

Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Läkemedelsprojekten i Medivirs kliniska portfölj omfattar remetinostat för kutant T-cellslymfom, för närvarande i klinisk fas II, birinapant i kombination med Keytruda® för solida tumörer, i klinisk fas I, MIV-818 för levercancer som nyligen gått in i klinisk fas I samt MIV-711, en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling mot artros med lovande data från en nyligen avslutad fas IIa fortsättningsstudie. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar