Ökat antal aktier och röster i Medivir

Antalet aktier och röster i Medivir har förändrats till följd av utnyttjande av personaloptioner. 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 26.241.661 aktier och 32.181.661 röster i bolaget.  

Mer information:
Rein Piir, CFO & VP Investor Relations, Medivir; +46 8 54683123 eller +46 708 537 292 

Mer information om Medivir finns på företagets webbplats: www.medivir.se

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på forskning inom proteashämmare samt nukleotid- och nukleosidvetenskap.Forskningen bedrivs i samtliga faser av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas III-studier. Utvecklingen bedrivs i såväl egen regi som i partnerskap.Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Prenumerera

Dokument & länkar