Delårsrapport januari – juni 2007

• Intäkterna för andra kvartalet ökade med 0,4 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 665,8 (663,0) MSEK. Intäkterna för perioden ökade med 4,9 procent till 1 271,7 (1 212,8) MSEK.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 103,5 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 75,9 (37,4) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 129,2 (75,4) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster ökade med 129,8 procent för det andra kvartalet och uppgick till 73,3 (31,9) MSEK. För perioden uppgick resultatet efter finansiella poster till 134,5 (67,7) MSEK. I resultatet efter finansiella poster för det andra kvartalet ingår positiva valutaeffekter om totalt 0,9 (-3,9) MSEK och för perioden 11,2 (-3,4) MSEK.

• Rörelsemarginalen för det andra kvartalet ökade till 11,4 (5,6) procent och för perioden till 10,2 (6,2).

• Resultatet efter skatt för det andra kvartalet ökade med 125 procent och uppgick till 52,2 (23,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 95,9 (47,8) MSEK.

• Resultat per aktie före utspädning för det andra kvartalet ökade med 153 procent och uppgick till 1,62 (0,64) SEK och för perioden till 2,96 (1,41) SEK.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar