Inbjudan till presentation Bokslutskommuniké januari - december 2017

Mekonomens bokslutskommuniké januari – december 2017 offentliggörs fredagen den 9 februari klockan 07:30. En frukostpresentation hålls samma dag klockan 09:00 på Mekonomen Groups huvudkontor, Solnavägen 4 (plan 10), Stockholm och en telefonkonferens hålls på engelska klockan 10:30. 

Mekonomens VD och koncernchef Pehr Oscarson och CFO Åsa Källenius kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt från 08:00 den 9 februari på www.mekonomen.com under Investerare/Analytikerpresentationer. 

Anmälan till frukostpresentationen på Solnavägen 4 skall göras senast den 7 februari till Johanna Turebrand johanna.turebrand@mekonomengroup.com, eller telefon 072-519 40 06. 

 Klicka på denna länk för att registrera ditt deltagande i den engelskspråkiga konferensen.  

Den engelskspråkiga konferensen finns sedan tillgänglig för avlyssning på vår hemsida www.mekonomen.com under Investerare/finansiella rapporter. 

För ytterligare information kontakta:  

Åsa Källenius, CFO  

Telefon: +46 (0)8-464 00 00  

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar