Inbjudan till telefonkonferens bokslutskommuniké 2012

Mekonomens bokslutskommuniké för 2012 offentliggörs torsdagen den 14 februari, klockan 08.00. En telefonkonferens hålls samma dag på svenska klockan 09.00 samt på engelska klockan 10:00.

Mekonomens VD och koncernchef Håkan Lundstedt, CFO Per Hedblom samt Chef internationella affärer Gunilla Spongh, kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt från 08.30 den 14 februari på www.mekonomen.com under Investerare.

För att delta i den svenskspråkiga konferensen ring följande nummer:
08 5052 0110 (konferens ID: 928823).

För att delta i den engelskspråkiga konferensen ring följande nummer:
08 5052 0110 (konferens ID: 928827).

Konferensen finns tillgänglig för avlyssning på vår hemsida www.mekonomen.com under Investerare.

För ytterligare information kontakta:

Per Hedblom, CFO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 400 butiker och mer än 2200 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.