Kommentar kring rykten om att Mekonomen Group befinner sig i förvärsdialog med Nordic Forum

Mekonomen Group har tidigare kommunicerat att tillväxt genom förvärv är intressant när rätt företag ligger ute till försäljning till rätt pris. Rykten har spridits till marknaden att bolaget för en förvärvsdialog med Nordic Forum. Mekonomen Group bekräftar att dialoger pågår med fler aktörer, däribland Nordic Forum, i linje med bolagets tillväxtstrategi.

Mekonomen Group har tidigare kommunicerat att Finland är en marknad där de vill växa genom förvärv. Bolaget bekräftar att de för dialog med aktörer på fler marknader. Rykten kring förvärv kommer inte att kommenteras ytterligare. Om ett förvärv genomförs kommer det att kommuniceras till marknaden.

”Vi har en ambition att växa organiskt och genom förvärv. Vi för löpande dialog med intressanta aktörer på flera marknader, däribland med Nordic Forum. Vi avser att återkomma till marknaden om ett förvärv genomförs”, säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen Group

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen Group

Telefon: 08-464 00 00

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 klockan 10:45.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.