Magnus Johansson slutar som VD för Mekonomen Group

Magnus Johansson lämnar med omedelbar verkan posten som VD och koncernchef i Mekonomen Group. Pehr Oscarson, VD MECA Scandinavia, går in som tillförordnad VD och koncernchef tills ny VD är i tjänst.

Processen för att hitta en ny VD och koncernchef för Mekonomen Group kommer att inledas omgående och leds av Mekonomen Groups Styrelseordförande, Kenneth Bengtsson.

”Magnus Johansson har lagt grunden för flera viktiga projekt som kommer att ha betydelse för Mekonomen Groups konkurrenskraft under de kommande åren. På mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Magnus för hans insats. Givet de möjligheter och utmaningar som Mekonomen Group står inför, har styrelsen dock beslutat att tiden är rätt för ett nytt ledarskap där en ny VD kan driva nästa fas i Mekonomen Groups utveckling. Beslutet är inte kopplat till Mekonomen Groups resultat och styrelsen står bakom den strategi som lagts fast”, säger Kenneth Bengtsson, Mekonomen Groups Styrelseordförande.

Pehr Oscarson har haft ledande befattningar inom MECA sedan 2001. Sedan 2014 har han varit VD för MECA Scandinavia och är sedan 2015 medlem i Mekonomen Groups koncernledning.

”Med Mekonomen Groups starka varumärken och kunderbjudande ser jag att huvudfokus skall vara lönsam tillväxt. Med stöd av våra duktiga medarbetare i hela koncernen ser jag fram emot att ta mig an de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss”, säger Pehr Oscarson, tillförordnad VD och koncernchef Mekonomen Group.

Magnus Johansson tillträdde som VD och koncernchef i Mekonomen Group 2015 och har dessförinnan haft ledande befattningar inom Mekonomen Group sedan 2014. Magnus Johansson kommer att finnas tillgänglig för att stödja styrelsen och ledningen under sin uppsägningstid på 6 månader.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande Mekonomen Group, tel: 08-464 00 00

Pehr Oscarson, tillförordnad VD och koncernchef Mekonomen Group, tel: 08-464 00 00

Taggar:

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.