Mekonomen anlitar Kontrollerad Bilverkstad för inventering av 600 bilverkstäder.

Mekonomen har tecknat avtal med Kontrollerad Bilverkstad, KBV, om inventering av standarden hos verkstäder anslutna till verkstadskoncepten Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner.

Totalt är det 600 bilverkstäder som ska inventeras av KBV:s egen personal och personal från OpusBilprovning.

För oss är det ett viktigt uppdrag där vi har nytta av mer än 15 års kvalitetsarbete inom bilverkstäder samtidigt som vi öppnar oss för nya verksamheter inom bilverkstadskvalitet under KBV:s paraply”, säger Thomas Engström, Vd för KBV.

KBV: inspektörer ska inventera nuläget på verkstaden– från skyltning via kund- och konsumentinformation till kontroll av kalibrerad utrustning och verkstadens miljöarbete.

”Det här är ytterligare ett steg i vårt miljö- och kvalitetsarbete, genom att anlita KBV som oberoende kontrollant så vill vi att höja vår kvalitetsnivå ytterligare och därmed stärka vårt erbjudande gentemot våra konsumenter och kunder ” säger Madeleine Westerling, Kvalitets och Miljöchef Mekonomen Detaljist AB.

Kontrollerad Bilverkstad är bilbranschens ursprungliga kontrollföretag med fokus på verkstadskvalitet och kundnöjdhet. Bildades år 1995 och har sedan dess aktivt bidragit till att öka kvalitetsnivån på svenska bilverkstäder samt stärka tryggheten för konsumenten. KBV ägs av Motorbranschens Riksförbund (MRF) och drivs som en märkesoberoende aktör. Årligen utför KBV cirka 10000st kontroller via egen personal eller inhyrd personal från besiktningsföretagen Bilprovningen, Opus Bilprovning samt Besikta.

För ytterligare information kontakta:

Madeleine Westerling, Kvalitets och Miljöchef i Mekonomen Detaljist AB +46 (0) 8-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971 Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

 

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 400 butiker och mer än 2200 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.