Mekonomen förvärvar ledande dansk bildelskedja

Mekonomen förvärvar ledande dansk bildelskedja Mekonomen stärker sin position på den nordiska marknaden genom att förvärva privatägda A. Østergaard A/S, som är Danmarks största bildelskedja. Østergaards omsättning uppgick under 2001 till 378 miljoner DKK. Köpeskillingen erläggs kontant. "Förvärvet av Østergaard är ett led i vår strategi att expandera Mekonomenkonceptet på nya marknader. Expansionen inleddes under 1999 med etablering i Norge. Genom förvärvet av Østergaard får Mekonomen en rikstäckande bildelskedja i Danmark och koncernens totala omsättning ökar med nästan 50 procent. En stark ställning på danska marknaden ger också goda förutsättningar för fortsatt expansion", säger Owe Andersson, VD för Mekonomen. Østergaard har idag 45 butiker runt om i Danmark och 370 anställda. Bolagets försäljning utgörs av reservdelar till verkstäder. Den danska bildelsmarknaden är hälften så stor som den svenska och är idag värd cirka 4 miljarder DKK. Østergaards marknadsandel motsvarar cirka 10 procent. "Vi ser en mycket stor potential i att utveckla Østergaards verksamhet utifrån Mekonomens kunskap och erfarenhet. Vårt verkstadskoncept har haft stor framgång i såväl Sverige som Norge och ska nu erbjudas den danska marknaden", säger Owe Andersson, VD för Mekonomen. Mekonomen förvärvar samtliga aktier i A. Østergaard A/S från dödsboet efter Andreas Østergaard, vars familj grundade bolaget 1934. Bolagets VD och koncernchef Steen Nørret kommer att kvarstå i samma befattningar i bolaget och leda Mekonomens verksamhet i Danmark. Steen Nørret har varit VD i bolaget sedan 1984 och koncernchef sedan 1996 och har aktivt arbetat med och ansvaret för Østergaards IT utveckling: "I och med Mekonomens övertagande löser vi ett generationsproblem och får en ägare med gedigen branschkunskap. Vi ser det som en styrka att Østergaard nu blir en del av en stor skandinavisk verksamhet." Østergaards omsättning uppgick under 2001 till 378 miljoner DKK. Rörelse- resultatet var 14 miljoner DKK. I januari 2002 kompletterade Østergaard sin verksamhet genom att förvärva konkurrenten Bremsegaarden med 35 miljoner DKK i omsättning under 2001. Förvärvet beräknas inte ge någon nämnvärd effekt på Mekonomens resultat per aktie efter goodwillavskrivning för innevarande år. Däremot kommer synergi-effekter att uppnås successivt från och med nästa verksamhetsår. I samband med förvärvet uppstår en förvärvsgoodwill om cirka 20 miljoner DKK. Köpeskillingen erläggs kontant. Østergaard kommer att konsolideras i Mekonomenkoncernen från och med 18 juli 2002. Ytterligare information kring förvärvet och dess finansiella effekter lämnas i samband med Mekonomens delårsrapport för andra kvartalet som offentliggörs den 15 augusti. Handelsbanken Securities har varit exklusiv rådgivare till Mekonomen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70 Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige och Norge. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar