Mekonomen organiserar sig för vidare expansion

Mekonomen anpassar sin organisation för en framtida expansion och för den nya struktur som blev följden av förvärvet av Sørensen og Balchen. Den nya organisationen är också anpassad för ett införlivande av Meca, ett förvärv som dock är villkorat av ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.

Mekonomen anpassar sin organisation för en framtida expansion och för den nya struktur som blev följden av förvärvet av Sørensen og Balchen. Den nya organisationen är också anpassad för ett införlivande av Meca, ett förvärv som dock är villkorat av ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.

”Med den nya organisationen får vi en struktur som bättre speglar storleken på vårt företag och den resa vi har framför oss”, säger Håkan Lundstedt, VD och koncernchef i Mekonomen.

Mekonomenkoncernens nuvarande CFO, Gunilla Spongh, blir chef för koncernens internationella affärer och får därmed en nyckelroll i en internationell satsning.

Per Hedblom, som i dag är förvärvsansvarig, blir ny CFO för Mekonomenkoncernen. Per Hedblom har arbetat i Mekonomen sedan 2007.

Petter Torp, tidigare VD för Mekonomen Norge, blir VD för Mekonomen Norden, som består av Mekonomen Norge, Mekonomen Sverige, Mekonomen Finland, Mekonomen Fleet/Marint och Mekonomen Grossist. Frank Bekken tar över ansvaret som VD för Mekonomen Norge. Frank Bekken har arbetat i Mekonomen Norge sedan starten i Norge 1999 och hade tidigare rollen som driftchef.

Lars From, VD för Mekonomen Danmark, fortsätter att rapportera till koncernchefen Håkan Lundstedt.

Den nya organisationen gäller från och med i dag, den 3 april 2012.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef i Mekonomen AB.

Telefon: +46 (0) 8-464 00 00.

Gunilla Spongh, Chef för Internationella affärer Mekonomen AB.

Telefon: +46 (0) 8-464 00 00.

Mekonomen AB (publ). Org. nr: 556392-1971, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. Telefon: +46 (0) 8-464 00 00. Fax: +46 (0) 8-464 00 66.

Mekonomen vill göra BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, med mer än 300 butiker och mer än 1600 verkstäder vilka arbetar under Mekonomen varumärken.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar