Mekonomens valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman den 9 maj 2007 har Mekonomen etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman den 11 mars 2008 lämna förslag till
• val av ordförande vid årsstämman,
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
• styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
• i förekommande fall, val av och arvodering till revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2008 utgörs av Göran Ennerfelt, representerande Axel Johnson AB med dotterbolag, Anders Algotsson, representerande AFA, Ing-Marie Fraim representerande egna aktier.
Valberedningen har utsett Göran Ennerfelt till sin ordförande.

Mekonomens styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till hanna.ekstrand@mekonomen.se.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar