Mekonomens valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 8 april 2014 har Mekonomen etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman den 14 april 2015 lämna förslag till

val av ordförande vid årsstämman

antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete

val av och arvodering till revisor

riktlinjer för utseende av valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av Alexandra Mörner, Axel Johnson ABkoncernen, Annika Andersson, Swedbank Robur fonder, Anna Ohlsson-Leijon, SEB fonder samt Arne Lööw, Fjärde AP-fonden. Alexandra Mörner har utsetts till valberedningens ordförande.  Mekonomens styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@mekonomen.se eller per post till Mekonomen AB, attn Valberedningen, Box 19542, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 16 januari 2015.

För ytterligare information kontakta:

Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, 08-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971 Box 195 42, 104 32 Stockholm Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar