Nettoomsättning juli 2007

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning för juli månad om 203,7 Msek vilket är en ökning med 9,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år (186,1 Msek). Valutapåverkan på nettoomsättningen är -0,1 Msek och justerat för valutaeffekten har nettoomsättningen ökat med 9,5 procent jämfört med juli 2006.

Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 1 459,6 Msek vilket motsvarar en ökning om 5,0 procent jämfört med föregående år (1 390,3 Msek). Valutapåverkan på den ackumulerade nettoomsättningen är -13,8 Msek och justerat för valutaeffekten är den ackumulerade nettoomsättningen förbättrad med 6,0 procent jämfört med jämfört med 2006.

Antalet vardagar i juli 2007 var i Sverige och Norge 22 (21) samt i Danmark 21 (21).

Ackumulerat antal vardagar år 2007 är i Sverige 145 (144), i Norge 144 (144) och i Danmark 145 (145).

Juli Juli januari – januari –
Msek 2007 2006 juli juli
2007 2006
Netto 203,7 186,1 +9,4% 1 459,6 1 390,3 +5,0%
omsättningTidpunkter för ekonomisk information


Information Period Datum
Delårsrapport Januari – september 2007 2007-11-13
Bokslutskommuniké Januari-december 2007 2008-02-15Offentliggörandet av koncernens nettoomsättning månadsvis kommer att upphöra. Denna rapport är därmed den sista som presenteras.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00 eller
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
www.mekonomen.se

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.

Prenumerera

Dokument & länkar