Valberedningens förslag till styrelse i Mekonomen AB

Inför årsstämman den 16 april 2013 föreslår valberedningen för Mekonomen AB omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch samt nyval av Kenneth Bengtsson.

Kenneth Bengtsson är född 1961 och har varit verksam inom ICA under mer än 30 år, varav 11 år som koncernchef. Kenneth är även styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och i Ahlsell AB.

Fredrik Persson föreslås omväljas till styrelseordförande i Mekonomen AB.

Valberedningen inför årsstämman 2013 har utgjorts av: Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB (ordförande), Eva Fraim Påhlman, egna aktier, Annika Andersson, Swedbank Robur fonder, samt Leif Törnvall, Alecta. Mekonomens styrelseordförande, Fredrik Persson, har varit adjungerad till valberedningen.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som tillsammans representerar cirka 36 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, innefattande även förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor samt riktlinjer för utseende av valberedning kommer att framgå av kallelsen. Förslaget och valberedningens motiverade yttrande med information om föreslagna ledamöter kommer vidare att göras tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mekonomen.com, i samband med att kallelsen offentliggörs.

Årsstämman för Mekonomen AB kommer att hållas tisdagen den 16 april 2013, klockan 15.00, på Maximteatern, Karlaplan 4, i Stockholm.

För ytterligare information:
Göran Ennerfelt, Axel Johnson AB, valberedningens ordförande: +46 (0)8- 701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971 Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 400 butiker och mer än 2300 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.