Valberedningens förslag till styrelse och revisor i Mekonomen AB

Inför årsstämman den 25 april 2017 föreslår valberedningen för Mekonomen AB omval av styrelseledamöterna John S. Quinn, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg samt nyval av Magnus Håkansson.

Styrelseordförande Kenneth Bengtsson har i december 2016 meddelat valberedningen att han undanber sig omval.

Magnus Håkansson, född 1963, är sedan 2011 VD för RNB Retail and Brands AB (publ), är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm) och har en Master of Science in Management (MIT Sloan School). Magnus Håkansson har tidigare varit VD för Expert Sverige AB, CFO för KF-koncernen och Konsult på McKinsey&Co, han var styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010-2011 samt har haft lednings- och styrelseposter i ett flertal andra bolag. Magnus Håkansson är för närvarande styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB och GS1 Sweden AB.

John S. Quinn föreslås väljas till styrelseordförande i Mekonomen AB.

Valberedningen föreslår även, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, revisionsbolaget kommer utse auktoriserade revisorn Lennart Danielsson till huvudansvarig revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av: John S. Quinn, LKQ Corporation (ordförande), Jonathan Schönbäck, Handelsbanken Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder samt Arne Lööw, Fjärde AP-fonden. Mekonomens styrelseordförande, Kenneth Bengtsson, har varit adjungerad till valberedningen.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som tillsammans representerar cirka 43,4 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, innefattande även förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor samt riktlinjer för utseende av valberedning kommer att framgå av kallelsen. Förslaget och valberedningens motiverade yttrande med information om föreslagna ledamöter kommer vidare att göras tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mekonomen.com, i samband med att kallelsen offentliggörs.

Årsstämman för Mekonomen AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2017 kl. 15.00 på SF Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.  

För ytterligare information kontakta:

John S. Quinn, LKQ Corporation, valberedningens ordförande: +46 (0)8-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 195 42, 104 32 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-464 00 00

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.