Valberedningens förslag till styrelse och revisor i Mekonomen AB

Inför årsstämman den 12 april 2016 föreslår valberedningen för Mekonomen AB omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg samt nyval av Mia Brunell Livfors.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef i Axel Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 – 2014 VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland annat finanschef i Modern Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för närvarande bland annat styrelseordförande i Axstores AB och styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Kenneth Bengtsson föreslås omväljas till styrelseordförande i Mekonomen AB.

Valberedningen föreslår även omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, revisionsbolaget kommer utse auktoriserade revisorn Lennart Danielsson till huvudansvarig revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av: Caroline Berg, Axel Johnson Aktiebolag (ordförande), Jonathan Mårtensson, Handelsbanken Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder samt Annika Andersson, Swedbank Robur fonder. Mekonomens styrelseordförande, Kenneth Bengtsson, har varit adjungerad till valberedningen.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som tillsammans representerar cirka 44,3 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, innefattande även förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor samt riktlinjer för utseende av valberedning kommer att framgå av kallelsen. Förslaget och valberedningens motiverade yttrande med information om föreslagna ledamöter kommer vidare att göras tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mekonomen.com, i samband med att kallelsen offentliggörs.

Årsstämman för Mekonomen AB kommer att hållas tisdagen den 12 april 2016, klockan 15.00, Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, 115 21 Stockholm (Djurgården).

För ytterligare information kontakta:

Caroline Berg, Axel Johnson Aktiebolag, valberedningens ordförande:                  
+46 (0)8- 701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 195 42, 104 32 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.