Om oss

MSAB är ett bolag med stora aktieinnehav i ett antal börsbolag med stor utvecklingspotential. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB ska även investera i nya innehav.