MSAB Delårsrapport januari - juni 2007

- Substansvärdet per aktie ökade med 15 % till 128 kr

- Substansvärdet per den 21 augusti var 119 kr

- Resultat per aktie var 17,59 (9,18 )

.

Om oss

MSAB är ett bolag med stora aktieinnehav i ett antal börsbolag med stor utvecklingspotential. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB ska även investera i nya innehav.

Dokument & länkar