MenuCard AB publicerar årsredovisning för 2016 och beskriver bolagets primära intjäningsmodell

Idag, den 2 maj 2017, meddelar MenuCard AB (”MenuCard”) att årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.menucard.dk), bolagets kontor samt på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). I samband med detta beskriver även bolaget hur dess primära intjäningsmodell fungerar.

Nettoomsättning
MenuCard uppträder som förhandlare av de avtal som ligger till grund för restaurangbesök, vilket innebär att de kunder som besöker anslutna restauranger betalar sitt besök via MenuCards tekniska plattform till de priser som MenuCard har förhandlat fram. Detta innebär i sin tur att MenuCard har en försäljning, definierad som vad restaurangbesökaren betalar för sitt besök, som är högre än den nettoomsättning som koncernen redovisar i den legala resultaträkningen i årsredovisningen. För en läsare av den finansiella rapporten är det viktigt att få en bild av den försäljning som sker via MenuCards tekniska plattform, då detta ger en indikation på hur väl verksamheten utvecklas. För att underlätta analys av koncernen och för att kunna bedöma verksamheten är informationen om försäljningen som genereras via koncernen väsentlig information för läsaren. Nettoomsättningen, som baseras på bolagets provision, redovisas i resultaträkningen som en del av koncernens totala försäljning.

Avtalad ersättning (provision) är skillnaden mellan betalningar från besökaren för restaurangbesöket (=Försäljning på restauranger) och de efterföljande utbetalningarna till restaurangerna efter avdrag för MenuCards avtalade ersättning (= Ersättning till restauranger).

Det bruttoflöde av inbetalningar och utbetalningar som sker från restaurangbesökare, via MenuCard, till den besökta restaurangen utgör inte redovisade intäkter för MenuCard, utan redovisade intäkter utgörs av den avtalade ersättning (provision) på betalningar som förmedlas till restaurangen. Ersättningen tas upp i redovisningen vid betalningstillfället från restaurangbesökaren och värderas till verkligt värde av de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD, MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard grundades i Danmark och samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Om oss

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5% och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.