MenuCard fokuserar på Business to Business

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag att styrelsen, som ett led i bolagets satsning på Business to Business-verksamheten, har beslutat att stänga ner möjligheten för privatpersoner att nyregistrera sig som användare i MenuCards tjänst. Det är nu endast företagskunder och deras medarbetare, kunder och medlemmar, samt aktieägare i MenuCard, som kan ansluta sig till tjänsten. Styrelsen bedömer att detta tydliggör MenuCards erbjudande som en leverantör av tjänster inom Business to Business-segmentet. Eftersom intäkten från privatpersoner endast genererat begränsade intäkter bedömer styrelsen att detta beslut inte har någon finansiell effekt för MenuCard.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:
Vi har länge upplevt att det funnits en missuppfattning på marknaden om att MenuCards tjänst primärt är riktad mot privatpersoner, vilket är helt fel. MenuCard är en Business-to-Business-tjänst och som ett led i att tydliggöra detta har vi beslutat att stänga möjligheten för privatpersoner att nyregistrera sig på tjänsten. Vi har i dagsläget cirka 280 anslutna restauranger och cirka 150 anslutna företag och vi upplever för tillfället en kraftig tillväxt med ett ständigt ökande antal nya anslutna företag och restauranger.”


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Om oss

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5% och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Prenumerera

Dokument & länkar