Mercedes CLA får toppbetyg av Euro NCAP

aktiva körsäkerhetssystem värderas högt

www.mercedespress.info

Mercedes fyrdörrarskupé, CLA, har krockprovats av organisationen Euro NCAP (New Car Assesment Programme Europe) och fått högsta tänkbara poäng för säkerheten. Såväl frontalkrock (halva fronten), som sidokrock mot bil respektive mot stolpe klarade CLA med toppresultat.

Även nackskyddens skyddsfunktion fick högsta betyg och mätvärdena från "barndockorna" i baksätet - placerade i en framåt- och en bakåtvänd bilbarnstol - visade sig vara mycket bra.


Även skyddet av fotgängare mäts och CLA, med motorhuv som lyfts upp i bakkant vid en eventuell påkörning av en gående, fick högsta betyg för just den detaljen. Men likt de flesta andra bilar utgör takstolpar och framruta en uppenbar skaderisk för oskyddade trafikanter.


Euro NCAP gav också CLA mycket höga poäng för de aktiva system som underlättar för föraren att köra bilen säkert och med ordentligt avstånd till omgivande fordon. Kollisionsvarnare, döda vinkel-varning, farthållare med fartbegränsare och automatisk avståndshållning, automatisk ljusbildsreglering med mera räknas till de system som Mercedes-Benz varit först med att utveckla och införa i serieproduktion. Tidigare har den typen av skyddssystem inte värderats av Euro NCAP men nu när de är med i helhetsbedömningen av bilen passagerarskydd bidrar de till CLA:s toppbetyg.

För mer information kontakta:

PR Man Mercedes-Benz Sverige AB

Sverker Dahl

Mail: sverker.dahl@daimler.com

Phone: 46 40 671 84 71
Fax: 46 40 671 84 70

Mercedes-Benz Sverige AB

Mercedes-Benz Sverige AB är den officiella importören av Mercedes-Benz i Sverige.  Företaget ingår i den globala bilkoncernen Daimler, som har huvudkontor i Stuttgart, Tyskland.

Mercedes-Benz Sverige AB har sitt huvudkontor i  Malmö tillsammans med Mercedes-Benz Danmark AS. Vi har en gemensam svensk-dansk organisation där flera funktioner delar på ansvaret för bägge våra marknader. Sammanlagt har vi cirka 250 medarbetare som arbetar med en rad varierande uppgifter inom bland annat försäljning, marknadsföring, teknik och service.

Taggar:

Media

Media