Pressmeddelande gällande EURICAN® Herpes vaccin till hund.

EURICAN® Herpes vaccin till hund är åter tillgängligt i Sverige!

Hørsholm, Danmark, november 2016: EURICAN® Herpes är ett vaccin, som skyddar mot en allvarlig och smittsam virusinfektion hos hundar. EURICAN® Herpes har varit restnoterat sedan våren och är nu åter tillgängligt i Sverige. Då det inte finns andra marknadsförda läkemedel på marknaden, som kan skydda de ofödda valparna mot infektion med herpesvirus, har det inte varit möjligt att ersätta vaccinet med andra läkemedel.

Merial har haft en ökad efterfrågan på sina ledande vacciner till hund och katt och därmed en ökad försäljning av vacciner på mer än +20 % under 2015 jämfört med året innan. Det har medfört en ökad press på produktionen av vacciner och därmed orsakat restordersituationen för bland annat EURICAN® Herpes. För att kunna möta efterfrågan av vacciner på sikt har Merial gjort investeringar för att maximera produktionen och EURICAN® Herpes vaccin till hund är åter tillgängligt i Sverige!

Herpesvirusinfektion kan vara livshotande för ofödda och nyfödda valpar:
En herpesinfektion är inte direkt farlig för vuxna hundar, men tikar kan bli sterila, abortera eller föda få, mycket små och svaga valpar. Valpar som smittas under eller kort tid efter födseln, har ofta problem med att dia. De blir snabbt svaga och kan dö, även om de vårdas intensivt. Ofödda valpar, som har smittats via moderkakan, blir snabbt svaga och dräktigheten kan sluta med abort, dödfödsel eller födsel av små och svaga valpar, som är i stor risk för att dö under loppet av det första levnadsdygnet. 

Vad är herpes hos hundar?
Herpes hos hundar är en vanligt förekommande virusinfektion, som förekommer i hela världen. Herpes är mycket smittsamt, och när hunden väl är smittad, så bär den på viruset resten av livet.

Så smittar herpes:
Herpesvirus smittar vid tät kontakt mellan smittade och osmittade hundar, tex. från tiken till de nyfödda valparna. Herpes smittar sällan vid parning. Viruset kan också överföras till de ofödda valparna via moderkakan. Hundens herpesvirus smittar bara till hundar.

Skydd mot herpesvirus:
De nyfödda valparna kan skyddas mot herpesvirusinfektion med vaccination med EURICAN® Herpes. Det är inte valparna som vaccineras, men däremot den dräktiga tiken, som överför immunitet via råmjölken till valparna. Den dräktiga tiken ska ha två doser EURICAN® Herpes, för att ge passivt skydd till valparna mot herpesvirusinfektion. Både smittade och osmittade tikar kan vaccineras.

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Helle Lynge-Matzen, Teknisk Chef, Merial Norden A/S:
+45 20 35 40 24 / hellelynge.matzen@merial.com eller

Sigal Kromann, Nordisk Produktchef, Merial Norden A/S:
+ 45 53 39 01 31 / sigal.kromann@merial.com


Om Merial

Merial Norden A/S är det nordiska dotterbolaget av det internationella veterinära läkemedelsföretaget MERIAL, som är en del av Sanofi-gruppen. Merial Norden A/S har huvudkontor i Hørsholm, Danmark och ansvarar för försäljningen av företagets veterinära läkemedel i Norden. Merial har 6900 medarbetare globalt i mer än 150 länder och hade under 2015 en omsättning på över 2,5 miljarder Euro. För ytterligare information se: www.merial.com.

Taggar: