Bättre tillgång till medicinsk kompetens med nytt videokonferenssystem

Bättre tillgång till medicinsk kompetens med nytt videokonferenssystem Akademiska Sjukhuset i Uppsala har i ett pilotprojekt i samarbete med Landstingssjukhusen i Gävle-Sandviken och Örebro installerat ett nytt telemedicinskt videokonferenssystem som ger patienterna bättre tillgång till den bästa medicinska kompetensen och underlättar både diskussioner kring enskilda patienter och distansundervisning mellan länens sjukhus. Sedan Akademiska Sjukhuset i Uppsala i mitten på mars invigt ett nytt telemedicinskt video-konferenssystem har den medicinska expertisen fått ett redskap som avsevärt kommer att underlätta diskussionerna kring enskilda patienter inom hela Sjunet-regionen. Flera läkare kan samtidigt granska och diskutera patientens status utifrån videobilder eller signaler. Och patienten har alltid tillgång till regionens högsta medicinska kompetens, oavsett var hon befinner sig. Professor Erik Stålberg är en av Europas främsta experter inom neurofysiologisk telemedicin, vid avdelningen för klinisk neurofysik vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Han bistår neurologer vid andra sjukhus inom Sjunet-regionen med kunskap: "Vi har sedan ett par år kunnat skicka och tolka signaler från en patients hjärna och muskler via intranätet. Nu har vi fått ett videosystem med fungerande videostationer där vi faktiskt gemensamt kan gå rond, vi kan konsultera varandra enklare och genomföra utbildning i realtid. Det verbala resonemanget underlättar arbetet avsevärt och ger oss en snabbare hantering", säger professor Erik Ståhlberg. Det nya systemet är ett pilotprojekt som omfattar flera discipliner, bland annat neurofysiologi. De tekniska installationerna har krävt speciella lösningar. Tord Widén från Merkantildata har deltagit i försäljning och produktion av systemet: "Vi har visserligen använt många olika standardlösningar men samtidigt har vi varit tvungna att specialprogrammera vissa bitar för att de olika delarna i systemet ska kommunicera på rätt sätt", säger Tord Widén på Merkantildata Communications avdelning för bildkommunikation. "Men det som har varit speciellt viktigt i det här projektet är att Akademiska Sjukhusets projektledare har kunnat specificera systemets mål och krav och förklarat de medicinska behoven så att vi kunnat omsätta dem i kvalificerad teknik. Det är en viktig anledning till att vi kunnat göra det funktionellt för medicinarna", fortsätter han. Inledningsvis samarbetar Gävle-Sandvikens-, Örebro- och Upplands Läns Landsting i projektet. Den medicinska expertisen kommer att utveckla sina metoder för att dra nytta av systemet och eventuellt bygga ut det efterhand som det behövs. Med tiden kommer förmodligen hela Sjunet och flera medicinska discipliner att följa efter. "Överallt där vi kan sätta en kamera på eller i en patient kan vi dra stor nytta av den här tekniken. Utomlands blir det till exempel allt vanligare att använda videokonferenssystem vid bedömning av hudsjukdomar", säger professor Erik Stålberg. Bild på professor Erik Ståhlberg och Merkantildatas Tord Widén finns att hämta i högupplöst form under rubriken Press på www.merkantildata.se För ytterligare information, kontakta Tord Widén, försäljningsansvarig och konsult för Bildkommunikation på Merkantildata Communication, Telnr: 08-566 230 14 mobilnr: 0708-35 30 14, e-post: tord.widen@merkantildata.se Anna Losell, informationsansvarig på Merkantildata Communication, telnr 08-566 233 17, e-post: anna.losell@merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar