Merkantildata fusionerar med CMA

Merkantildata fusionerar med CMA Merkantildata har ingått fusionsavtal med CMA Holding Norge AS. CMA Holding Norge AS är ett nybildat företag som äger 100% av aktierna i CMA Systems AB i Sverige, CMA Systems AS i Danmark och CMA Systems AS i Norge. CMA Holding Norge AS vill under 1998 uppnå en omsättning på cirka 800 MSEK och nå ett resultat för extraordinära kostnader på 14 MSEK. Resultatet före skatt blir cirka 8 MSEK. Företaget har eget kapital på 87 MSEK vid fusionen. I avtalet är ersättningen för CMA Holding Norge AS fastställd till 177,5 MNOK och består av 1 846 283 utställda aktier med ett nominellt värde av 1 NOK samt en kontantersättning på 35 488 000 MNOK. Fusionen baseras på en räkenskapsmässig kontinuitetsprincip, med verkan för Merkantildata från och med 980101. Uppgörelsen kan regleras efter genomförd due diligence och förutsätter godkännande i en extra bolagsstämma för Merkantildata 981231. CMA Systems AB i Sverige levererar produkter, serverlösningar och helhetslösningar för UNIX och NT miljö inklusive projektledare, installation och support. Företaget har totalt 74 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg. Företagets förväntade omsättning för 1998 är 550 MSEK. CMA stärker Merkantildata som systemintegratör i hela Skandinavien. CMA:s satsning på servrar, UNIX lösningar, storage management och SUN system med tillhörande kompetens- och konsulttjänster kompletterar och ökar Merkantildatas satsning på teknologi och värdeökande tjänster. Merkantildatakoncernen är en av Nordens största IT-leverantörer. Inom koncernen finns expertis kring systemintegration, kommunikation, applikationer och finansiering. Merkantildatakoncernen är noterat på Oslobörsen och beräknad omsättning för 1998 är 8-9 miljarder SEK. För ytterligare information, kontakta: Urban Strindlöv VD Merkantildata Systemintegration 040-691 21 00 / 0708-72 05 10 urban.strindlov@mlm.merkantilda ta.se www.merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00060/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar