Merkantildata installerar nytt videokonferenssystem åt Chalmers värt 3 miljoner kronor

Merkantildata installerar nytt videokonferenssystem åt Chalmers värt 3 miljoner kronor Nu står Chalmers nya lärosal klar, utrustad med ett av de mest avancerade videokonferenssystem som finns. För Chalmers är lärosalen är en viktig satsning som möjliggör nya undervisningsformer och nya intressanta internationella utbyten. För Merkantildata, som gjort installationen, har projektet varit extra intressant. Man varit ansvarig för helheten och lett arbetet från den första dörrskruven till sista DVD-spelaren. Lärosalen som går under benämningen VD-rummet (videokonferens och distans- utbildning), kan kopplas mot andra universitet och högskolor, både i Sverige och utomlands. Systemet skall användas för videokonferenser och distansunder- visning, för att lyssna och se på kända föreläsare på andra orter och i andra länder, och utbyte av utbildningar mellan olika svenska och utländska univer- sitet. Inte minst ger systemet möjligheter att experimentera med nya undervisningsformer Den avancerade tekniken medger inspelning av pågående konferenser, både med videobandspelare och i digitalt format. I det senare fallet kan konferenser lagras på DVD-skivor, eller distribueras som video-on-demand via nätverket för de som inte hade möjlighet att delta. Flerpartskonferenser är möjliga, med tre eller fler deltagande parter. Åhörare inom Chalmers och på andra orter kan ta del av konferenser via digital realtidsvideo. Merkantildatas åtagande har omfattat allt från projektering till projektledning, installation och utbildning. Lärosalen har fått en helt ny inredning med möbler, AV-vägg och teknisk utrustning. Systemet skall i huvudsak kommunicera via Sunet (Swedish University Network), men kan även kommunicera med andra videokonferensanläggningar via ISDN, SSVL (Sweden- Silicon Valley Link) eller VITI (Virtual Institute for Information and Technology). Kommunikationen via Sunet bygger på den senaste H.323-tekniken för realtidsvideo över IP-nätverk. - VD-rummet ger oss unika möjligheter att utforska nya sätt att undervisa, säger Jan-Olov Lantto, projektledare hos Chalmers. Kontaktpersoner Marina Clarentius, Merkantildata, tfn 031-748 40 21, 0708-49 97 61, e-post marina.clarentius@merkantildata.se Jan-Olov Lantto, Chalmers, tfn 031-772 16 57, E-post jan-lov.lantto@elkraft.chalmers.se Anna Losell, informationsansvarig för Merkantildatas affärsområde Kommunikation Telefon: 08-566 233 17, E-post: anna.losell@merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Prenumerera

Dokument & länkar