Merkantildata köper Probas AB

Merkantildata köper Probas AB Merkantildata har ingått avtal om köp av programvaru- och konsultföretaget Probas AB i Göteborg. Probas AB förstärker Merkantildatas satsning på applikationerna Concorde och AXAPTA i Sverige. Enligt avtalet övertar Merkantildata samtliga aktier i företaget Probas AB. Uppköpet genomfördes med betalning i kontanter och aktier och kommer att ha räkenskapsmässig verkan från 1 januari 1999. Den totala köpesumman utgör 10,5 MSEK. Slutlig köpesumma kan bli justerad efter genomförd due diligence, som planeras att färdigställas i månadsskiftet februari/mars 1999. Probas förväntas omsätta 18 MSEK under 1999. Probas AB har 18 anställda, är beläget i Göteborg och erbjuder branschlösningar med applikationen Concorde som bas. Företaget levererar kompletta lösningar som inkluderar programvara, konsulttjänster och hårdvara. Probas AB har lång erfarenhet och en bra kunddatabas. Uppköpet skapar möjligheter för Merkantildata Applikations vidare satsning på branschlösningar med Concorde i Norge, Sverige och Danmark och medför betydligt högre kompetens inom detta område i Sverige. Merkantildata, genom affärsområdet Merkantildata Applikation, ser stora möjligheter till att vinna marknadsandelar i Sverige för denna typen av tjänster. Merkantildatakoncernen är en av Nordens största IT-leverantörer. Inom koncernen finns expertis kring systemintegration, kommunikation, applikationer och finansiering. Merkantildatakoncernen är noterat på Oslobörsen sedan 1985. För ytterligare information, kontakta: Arne Dalslaaen Oskar Kristiansen Merkantildata ASA VD Merkantildata Applikation +47 22 09 50 00 +46 8 566 232 71 arne.dalslaaen@merkantildata.no oskar.kristiansen.@merkantildata.se www.merkantildata.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Merkantildata ska vara en ledande rådgivare och integratör av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Med unik kompetens på ICT och förståelse för kundens verksamhet, ska Merkantildata tillföra varje enskild kund ett långsiktigt mervärde.

Dokument & länkar